Công ty Thủy lợi I tham gia đấu thầu gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án cụm hồ chứa nước tỉnh Cao Bằng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư.

Qua trình tham gia, đơn vị đã phát hiện ra việc cạnh tranh không bình đẳng, có dấu hiệu hạn chế nhà thầu tham gia.

Nghe đâu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu này đã được Tổ chuyên gia yêu cầu làm rõ nhiều nội dung, trong đó có những điểm bất cập, không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật chuyên ngành xây dựng.

Cụ thể như thế này: Đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt, tại hồ sơ dự thầu, nhà thầu đề xuất vị trí chỉ huy trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình NN&PTNT hạng II. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu cung cấp thêm tài liệu chứng minh nhân sự này đã có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng tại một gói thầu thủy lợi cấp II tương tự.

Nếu có như vậy thì yêu cầu này là không chính đáng, bởi Điểm b, Khoản 1, Điều 74, Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định “cá nhân được đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường hạng II khi đáp ứng điều kiện: có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã làm chỉ huy trưởng ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng lĩnh vực trở lên”, đại diện Công ty Thủy lợi I phân tích.

Bên cạnh đó, đối với các vị trí cán bộ kỹ thuật trực tiếp thi công công trình thủy lợi, Tổ chuyên gia đề nghị nhà thầu bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát công trình NN&PTNT hạng III của từng nhân sự. Theo vị đại diện Công ty Thủy lợi I, pháp luật xây dựng hiện hành không có quy định cụ thể về điều kiện năng lực đối với cá nhân phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp. Mặt khác, Khoản 4, Điều 62, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định, cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập...

Như vậy, đối chiếu với hồ sơ dự thầu đã nộp, nhân sự của nhà thầu phải được đánh giá là đáp ứng khi đã được đào tạo đúng chuyên ngành thủy lợi và có số năm kinh nghiệm phù hợp.

Theo nhà thầu này, việc Tổ chuyên gia yêu cầu đề xuất chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình hạng III đối với vị trí cán bộ trắc đạc là không phù hợp, bởi dạng chứng chỉ này chỉ áp dụng đối với tổ chức, cá nhân hành nghề khảo sát, trong khi Gói thầu đang xét có phạm vi thi công.

Về kinh nghiệm, nhà thầu khẳng định đã đáp ứng khi kê khai 5 hợp đồng tương tự với quy mô và tính chất theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia vẫn liên tục đưa ra các yêu cầu làm rõ.

Chi sẻ với báo chí, đại diện Công ty Thủy lợi I: “Sau khi nhận được yêu cầu làm rõ, chúng tôi đã giải trình, bổ sung đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, Chủ đầu tư không có bất kỳ phản hồi nào về nội dung trả lời làm rõ của nhà thầu, mà “vội vàng” phê duyệt danh sách nhà thầu đạt đánh giá kỹ thuật và tiến hành mở hồ sơ đề xuất tài chính. Trên thực tế, nếu được mở hồ sơ đề xuất tài chính, thì mức giảm giá mà nhà thầu đề xuất là hơn 2 tỷ đồng so với giá dự toán gói thầu”.

Cũng theo phản ánh của Công ty Thủy lợi I, từ khi nộp hồ sơ tham dự gói thầu này, doanh nghiệp còn phải chịu các áp lực khác về việc bị “thuyết phục” rút thầu.

Không biết ông Giám đốc Sở NN&PTNT sẽ xử lý ra sao? smiley

09-7585-1673926413.jpg
 
bat-thuong-tai-goi-thau-xay-ho-chua-nuoc-178-ti-dong-tai-cao-bang-1-1673926410.jpg