“Lợi dụng chồng làm quan, mua đất đã quy hoạch dự án, để “thoả thuận” giá đền bù với doanh nghiệp.
Chồng làm quan, doanh nghiệp nào dám lệch, khéo cắp dép bỏ chạy.
Khôn như chị quê em… không có 😂”

Chi tiết có trong link dưới:

https://drive.google.com/file/d/1SeONl23dKLmluGVgR1df2YJ58DyY-arU/view?usp=sharing