Báo Thanh Tra đăng: "Sau hơn 5 tháng xây dựng trái phép, một nhà máy sản xuất, lắp giáp ô tô quy mô gần 70 nghìn m2 dần hình thành. Nhiều đoàn, tổ công tác của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Hưng Yên đã đến kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ xây dựng. Chỉ đến khi UBND xã Tân Tiến tổ chức rào đường, cắt cử người túc trực 24/24 giờ tại công trường thì hành vi xây dựng trái phép của Công ty Cổ phần Ô tô Việt Nhật mới bị ngăn chặn triệt để".

Chi tiết dưới video: